BE A PART OF OUR TEAM!

What sets us apart?

• Innovation
• A close-knit team and a friendly environment
• Transparency and correctness
• Good remuneration
• Place of work in the city
• Our sense of belonging to the PPS

Departments

Our positions

Старши химик / Инженер по химически технологии

position №
back to all positions
Department Production

 

PPS Manufacturing е стартъп компания, която ще бъде първи производител в Европа на нитрилни ръкавици за здравеопазването и хранително-вкусовата промишленост. Поради приложението на продукцията в здравеопазването, както и заради размера на инвестицията, фирмата е сертифицирана като инвеститор клас А от Министерството на Икономиката. Дейността ни е съсредоточена в гр. Пловдив – индустриалното сърце на България.

Първата поточна линия на PPS Manufacturing ще произвежда полимерни (NBR) медицински ръкавици за еднократна употреба. За да стартираме производството, търсим самостоятелен и отговорен химик с опит и образование, подходящи да заеме водещата позиция по отношение на химичните процеси във фабриката ни.

 

Подходящият човек ще отговаря за следните дейности:

 

• Избор на суровини и химикали от външни доставчици и тяхната валидация. Входящ контрол на качеството
• Идентифициране и тестване на алтернативни съставки/химикали, които могат да заместят икономически изгодно досегашните вносни реактиви
• Експериментално модифициране на съставките с цел подобряване качествата на получения продукт
• Оптимизиране на производствения процес от химична гледна точка. Идентифициране на рисковете и тяхното превантивно отстраняване (т.е. управление на риска)
• Разучаване и въвеждане на съответните за продукта стандарти за контрол на качеството на изходящата продукция. Контрол на качеството на последната
• Разработване и прилагане на аналитичните тестове (вкл. механични), които са необходими за покриване на съответните стандарти
• Разучаване на действащите екологични стандарти и тези за безопасност на труда и тяхното въвеждане и усъвършенстване
• Администриране и ръководене на екипа на химичната лаборатория на завода

 

Необходими знания и умения:

 

• Подходящо образование и/или специализация като Полимерна химия, Инженерна химия или еквивалент, включително практически опит
• Опит на подобна позиция се счита за предимство
• Самоинициативност и самостоятелност. Умение да се откриват, комуникират и решават проблеми
• Английски език и химическа грамотност, позволяваща да се прочете/напише и разбере научна статия от Macromolecules, както и да се комуникира адекватно с международни партньори, били те доставчици или изследователи
• Способност да се анализират нуждите на производствен трансферен процес. Способност да се оцени ефективността на този процес, включително от финансова гледна точка
• Умение да се създава добра работна атмосфера и да се подпомага работата на екипа в лабораторията на фабриката
• Умение да се взимат решения и да се поема отговорност за тях.

 

Присъединете се към нас и …:

 

• Бъдете част от стартираща компания със силна визия и установени цели – които се превръщат в вълнуващи проекти
• Работете заедно с някои от най-добрите специалисти, работещи в иновативни области (които също са страхотни хора и колеги)
• Ще придобиете силен фокус върху изграждането на марка с иновативни стратегии и подходи и разберете как обръщаме голямо внимание на непрекъснатото развитие
• Перспективи за дългосрочна заетост

 

Ние ще се отнасяме към Вашата кандидатура с поверителност, професионализъм и уважение.
Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Аpply for the desired position    Write us why you want to be part of our team *

    Our Terms of Use, Cookie Policy and Privacy Policy explain how we collect and use information about you and the rights you have. By submitting your information you acknowledge you have read those documents and consent to receive communications and email job alerts from the PPS Manufacturing.