PPS Manufacturing

PPS Manufacturing участва в бизнес среща за перспективите пред град Пловдив

На 22 февруари в Пловдив се проведе значима среща за бъдещото развитие и възможностите за финансиране на български компании. Почетни гости бяха двамата министри Борислав Сандов – заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, и Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа. От страна на PPS Manufacturing активно се включиха изпълнителният директор Антон Петров и генералният директор Георги Петков.

Генералният директор разказа за предстоящото стартиране на българско производството на нитрилни ръкавици в Пловдив. Уникалният по рода си проект ще допринесе за просперитета и имиджа на региона като едновременно превърне PPS Manufacturing в пример за компания, съчетаваща икономически растеж със зелени политики. Създаването на местното предприятие е типичен пример за nearshoring, тенденция за връщане на ключовите производства от Азия в Европа, за да се осигурят надеждни и сигурни доставки на важни продукти. Георги Петков също сподели за международния проект за разработване на биоразградими ръкавици, чиято реализация ще бъде голяма стъпка напред към по-зелено бъдеще. PPS Manufacturing е отговорен бизнес, устремен да предложи на пазара висококачествени екосъобразни продукти, разработени от местни и чуждестранни учени с помощта на иновативни технологии.

На срещата се обърна внимание върху плана за развитие на консорциума „Въглеродно неутрални индустриални паркове“ , чиято основа положи екипът на „Тракия икономическа зона“. Той има за цел създаването на привлекателна инвестиционна и иновационна среда в зоните на участващите общини, сред които Пловдив, за намаляване на въглеродните емисии, подобряване условията на труд и стандарта на живот.