PPS Manufacturing

PPS Manufacturing присъства на бизнес среща с министъра на транспорта

На 15 април в Пловдив  се състоя среща между представители на бизнеса в „Тракия икономическа зона“ и Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията, както и  областния управител на Пловдив, зам. областния управител и кмета на община Марица. На срещата се обсъждаха амбициозните планове за изграждане на градска железница в Пловдив, както и подготвянето на летище Пловдив за нова концесия. Генералният директор на PPS Manufacturing, заедно с изпълнителният директор на компанията, споделиха за необходимостта от изпълнението на проекта за създаване на модерна инфраструктура и ползите, които той ще донесе – повишаване мобилността на хората, подпомагане бизнеса в Пловдив,  облагородяване на региона.

Представители на местния бизнес посочиха нуждата хората от различни райони на града да имат лесно достъпен и удобен транспорт до индустриалните зони около Пловдив. Новата модерна фабрика за производство на нитрилни ръкавици е разположена на бул. „Кукленско шосе“ в Пловдив и в нея се очаква да работят над 100 души, които ежедневно ще се налага да ползват транспорт, за да стигнат до работното си място. Министър Събев сподели желанието си да осигури придвижването на един пътник от един метод на транспорт в друг с един билет и минимална загуба на време.

Георги Петков и Антон Петров споделиха на министъра на транспорта бъдещите планове на уникалния им проект за производство на нитрилни ръкавици в град Пловдив. PPS Manufacturing е типичен пример за nearshoring на значими за обществото стоки от Азия към Европа, който осигурява изключително конкурентно предимство на България. Николай Събев остана впечатлен от бизнес идеята и сподели, че страната ни е много подходяща локация за развитие на подобни проекти.