Иновации

За PPS Innovation GmbH

Компанията PPS Innovation GmbH, базирана в сърцето на Бавария, е пионер в ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност и производството на екологични нитрилни ръкавици за еднократна употреба. Първото производство на нитрилни ръкавици в Европа беше стартирано от PPS в България през лятото на 2022 г.

 

PPS Innovation GmbH, част от фамилията на PPS, преследва устойчиво целта да произвежда нитрилни ръкавици на биологична основа и 100% биоразградими ръкавици напълно децентрално в Европа. В центъра на вниманието са късите вериги на доставки, както и използването на местни ресурси и природосъобразният жизнен цикъл.

Технологии и иновации

Понастоящем нитрилните ръкавици са лидер на световния пазар в сегмента на ръкавиците за еднократна употреба – като продукти за лична защита в медицинския, лабораторния, козметичния, хранително-вкусовия и други сектори, като тенденцията продължава да се засилва. Особено в развиващите се региони въпросът за биоразградимостта е от голямо значение поради несъвършеното управление на отпадъците.

 

Нашият отговор на собствените ни изисквания за качество, както и на нарастващите обществени изисквания и очаквания в контекста на екологичността на такива продукти, е целенасочената ни системна дейност в и за иновациите за постигане на пълна въглеродна неутралност на нашите продукти. Това вършим в контекста на нашата мрежа за компетентност и висококвалифицирани екипи, както и с партньори от Германия и Европа.

Нашите цели

Затваряне на производствения цикъл на нитрилни ръкавици за еднократна употреба

Оптимизация на жизнен цикъл на продуктите, съобразени с всички европейски стандарти и норми

Повишаване на ефективността на ресурсите и процесите в компанията

Лидерство в разработката, производството и продажбите на екологични нитрилни ръкавици

Партньори