Иновации

За PPS Innovation GmbH

Компанията PPS Innovation GmbH, базирана в сърцето на Бавария, е пионер в ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност и производството на екологични нитрилни ръкавици за еднократна употреба. Първото производство на нитрилни ръкавици в Европа беше стартирано от PPS в България през лятото на 2022 г.

 

PPS Innovation GmbH, част от фамилията на PPS, преследва устойчиво целта да произвежда нитрилни ръкавици на биологична основа и 100% биоразградими ръкавици напълно децентрално в Европа. В центъра на вниманието са късите вериги на доставки, както и използването на местни ресурси и природосъобразният жизнен цикъл.

Технологии и иновации

Понастоящем нитрилните ръкавици са лидер на световния пазар в сегмента на ръкавиците за еднократна употреба – като продукти за лична защита в медицинския, лабораторния, козметичния, хранително-вкусовия и други сектори, като тенденцията продължава да се засилва. Особено в развиващите се региони въпросът за биоразградимостта е от голямо значение поради несъвършеното управление на отпадъците.

 

Нашият отговор на собствените ни изисквания за качество, както и на нарастващите обществени изисквания и очаквания в контекста на екологичността на такива продукти, е целенасочената ни системна дейност в и за иновациите за постигане на пълна въглеродна неутралност на нашите продукти. Това вършим в контекста на нашата мрежа за компетентност и висококвалифицирани екипи, както и с партньори от Германия и Европа.

Цели за постигане на кръговост в цялостния жизнен цикъл на нитрилните ръкавиции

Къси вериги на доставки

 

Обхваща се цялостния продуктов цикъл – от добиването на суровините, през техния транспорт, производството на ръкавиците до интелигентна логистична система за обратно събиране след употреба. Тя включва транспорт и съответно рециклиране, разграждане или в крайни случаи – изгаряне.

Рециклируемост на ръкавиците

 

Използване суровината на употребените ръкавици за производство на други полезни материали и продукти с висока добавена стойност. В случай на необходимост се извършева обеззаразяване според областта на употреба.

Биоразградимост

 

Постигане на пълна биоразградимост на употребените ръкавици при естествени климатични условия и околна среда. Целта е минимално използване на допълнителни ресурси – енергия, материали, вещества и организми.

Независимост от петролни продукти

 

Разработване, тестване и приложение на уникален биобазиран еластомер, за да постигнем пълна независимост от петролни продукти и да практикуваме децентрална концепция за цялостния жизнен цикъл. Това включва: локално рафиниране и използване необходимите суровини за производство и опаковане на ръкавиците; тяхната употреба и връщане на продукта в суровинния цикъл.