Свържете се с нас

Администрация PPSManufacturing

Адрес: Гр. Пловдив, бул Кукленско шосе 17

+359 88 8523416

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ PPSManufacturing

Адрес: Гр. Пловдив, бул Кукленско шосе 17

Димитър Стамов

+359 89 5365007

Съобщение