PPS Manufacturing

Председателят на Борда на директорите, Георги Петков, се включи на Годишната среща на бизнеса с правителството

Едно от най-важните бизнес събития у нас Годишната среща на бизнеса с правителството бе уважено тази година и от PPS Manufacturing в лицето на Георги Петков, председател на Борда на директорите. Компанията, която ще е първата за производство на нитрилни ръкавици в Европа, за пореден път показа интерес към актуалните обществени теми като присъства на конференцията. Организатор на събитието е водещата медийна група Икономедиа, водена от принципа да информира и да поражда полезни дискусии. Основната тема беше кризата в Украйна и последствията за Европа и България.

Плановете и стратегиите на правителството за навигиране на рисковете и прогнозираните отражения върху българската икономика и бизнес са от ключово значение за българския старт-ъп, поради което той следи внимателно темата и се включва активно в подобни публични събития.

PPS Manufacturing е компания, която стартира своята дейност в променена политическа и икономическа среда, което води след себе си разнообразни възможности и предизвикателства. Един от основните перипети пред компанията е ценовата криза с енергийните източници, тъй като това е основно перо в разходите на производствената фабрика. На срещата Александър Николов, Министър на енергетиката и Станислав Тодоров, Председател на КЕВР, очертаха именно българската стратегия за осигуряване на енергийна независимост.

На събитието се обсъдиха и развитието и приоритетите на ключови сектори като Иновации, Инфраструктура и Транспорт. Местното производство на нитрилни ръкавици е основано на иновативни подходи и идеи, тъй като това ще е първата в Европа фабрика за предпазни ръкавици. Възможностите пред PPS Manufacturing са да се превърнат в пазарен лидер, който задоволява потребности от различни индустрии на местно и чуждестранно ниво. Внедряване на нови технологии и ноу хау от чуждестранни специалисти пък ще допринесе за голямо стратегическо и икономическо предимство на страната ни. Генералният директор на PPS Manufacturing, Георги Петков, изслуша вижданията и стратегиите на водещи фигури в правителството, сред които: Кирил Петков, Министър – председател, Асен Василев, Заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, Даниел Лорер, Министър на иновациите и растежа, Корнелия Нинова, Заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, Борислав Сандов, Заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите и други.