PPS Manufacturing

5 ключови индустрии, в които ръкавиците за еднократна употреба са задължителни

Ръкавиците за еднократна употреба – нитрилни, винилни, латексови и други, са незаменима част от защитата по време на работа в множество индустрии. От предпазването на служителите от редица препарати в професионалното почистване, през спазването на стандартите за безопасност при контакт с храни в ХВП, до защитата от химически вещества в лабораториите или химическата индустрия, тези лични предпазни средства имат толкова различни приложения, колкото и са и хората, които ги използват.

Скорошни проучвания сочат, че световния пазар за ръкавици за еднократна употреба ще достигне 15,13 милиарда щатски долара до 2028 г., 5 милиарда повече от изминалата 2021. Covid-19 пандемията е главен фактор за това развитието на пазара, но също се наблюдава все по-голям фокус върху здравето и безопасността на служителите, което допринася за нарастването на значимостта на бранша.

За какво служат ръкавиците за еднократна употреба

Както вече казахме, ръкавиците за еднократна употреба имат много приложения. Част от тях са свързани с общата хигиена и комфорт по време на работа, но съществуват и по-специфични:

 • работа с химикали и киселини;
 • непрестанен досег с опасни микроорганизми – бактерии, гъбички или вируси;
 • опасност от остри предмети, охлузвания, порязвания или изгаряния;
 • работа с масла и редица петролни продукти.

Личните предпазни средства защитават както служителите, така и крайния потребител или пациента в болнично заведение. Те служат и за предотвратяването на т.нар. кръстосано заразяване.

В тази статия ще обърнем внимание на ключовите индустрии, за които използването на ръкавици за еднократна употреба по време на работа е задължително.

Ръкавици за еднократна употреба в медицината

Медицинските и здравни работници носят ръкавици за еднократна употреба винаги, когато влизат в контакт с телесни течности, кръв, слюнка и други. Тези лични предпазни средства играят жизненоважна роля за намаляване от предаване на вредни микроорганизми.

Медицинските ръкавици се разделят на два основни вида – ръкавици за лекарски прегледи и хирургически ръкавици.

 • Медицинските ръкавици за прегледи или „медицинските ръкавици“ имат общо приложение в тази индустрия. Те се използват главно за предотвратяване на замърсяването между лекар и пациент в различни процедури.
 • Хирургическите ръкавици са по-специфични от тези за обща употреба. Обикновено те са опаковани индивидуално, за да запазят пълната си стерилизация.

Сред всички видове ръкавици за еднократна употреба, с най-много ключови характеристики, които спазват изискванията за безопасност, се открояват нитрилните ръкавици. Те са предпочитан избор, тъй като не причиняват кожни раздразнения, по-устойчиви са и са удобни за носене за дълъг период от време.

 

 

Ръкавици за еднократна употреба в хранително-вкусовата промишленост

Използването на лични предпазни средства в хранително-вкусовата промишленост е свързано с множество изисквания за безопасност, както на служителите, така и на крайната продукция. В работата с храни е задължително ръцете да бъдат защитени поради редица причини:

 • Контактът на незащитени ръце с храната може да предаде много болести на крайния потребител
 • Ръцете, изложени на рискове като нараняване, изгаряне или екстремни температури, ще са защитени

Поради нуждата от честа смяна на ръкавиците, използвани средства за защита по време на работа са тези от нитрил и винил, а в случаите на работа с екстремно високи температури – неопрен.

Това, което със сигурност трябва да се съобрази при изборът на лични предпазни средства за тази индустрия е дали има наличие на талк. Пудрата често е предпоставка за развитие на бактерии и алергични реакции по кожата на служителя, а попадне ли в храната, нарушава стандартите за безопасност на крайната продукция.

 

 

Ръкавици за еднократна употреба при работата с химични вещества

Ръкавиците са задължителни, когато лабораторните специалисти или работните в химическата промишленост могат да бъдат изложени на потенциално разяждащи вещества. Изборът на подходящо лично предпазно средство в този случай се свежда до химикалите, на които трябва да устои:

 • Нитрилните ръкавици са устойчиви към следните химически вещества – горива, петролни продукти, растителни масла, някои органични разтворители, слаби киселини, слаби каустики, домакински препарати;
 • Въпреки че винилните ръкавици предлагат известна защита от течности на водна основа, те никога не трябва да се носят при работа с химикали. Препоръчително е носенето на такъв тип ръкавица само за много кратък период от време като 5 минути или по-малко;
 • Що се отнася до химикалите, латексовите ръкавици не предлагат сигурна и надеждна защита. Ръкавиците могат да започнат да се разпадат незабавно, когато бъдат изложени дори на по-невредими химикали като концентрирана сярна киселина;
 • Неопреновите ръкавици защитават срещу хидравлични течности, бензин, алкохоли, органични киселини и основи;
 • Полиетиленовите ръкавици предлагат защита от различни масла и мазнини.

 

 

Ръкавици за еднократна употреба в ХоРеКа

Хотелиерството и ресторантьорството са едни от индустриите, които имат почти непрестанен пряк контакт с крайния потребител. Затова е от изключително значение носенето на ръкавици за еднократна употреба в тези отрасли. Tе са дори законово изискване за безопасност.

Ключово за тази индустрия е носенето на ръкавици, които са подходящи за контакт с храни и не предизвикват алергични реакции – полиетиленови, нитрилни или винилни ръкавици.

Ръкавиците за еднократна употреба са ключови за безопасността на труда. Те предлагат много предимства в широка гама от различни среди. От изключителна важност за правилното протичане на работните процеси е осигуряването на надеждни лични предпазни средства, които да са удобни, качествени, ергономични и подходящи за носене за дълъг период от време.

Освен безопасността на работното място, ръкавиците за еднократна употреба могат да сведат до минимум риска от инфекция или замърсяване на крайните потребители и продукция.

 

 

PPS Manufacturing – европейският производител на нитрилни ръкавици. Нашите продукти покриват редица стандарти за качество и се оптимизират непрестанно, за да осигуряваме максимално качествено предпазно средство на клиентите ни. Вижте всички важни характеристики на нитрилни ръкавици PPS Manufacturing.

 

 

Направете запитване и изберете продукт произведен в ЕС, с високо качество на конкурентни цени и с бърза и надеждна доставка.