PPS Manufacturing

Георги Петков беше на важна среща с потенциални партньори в Бавария

Председателят на Борда на директорите, Георги Петков, беше на официална среща с потенциални партньори в Бавария, Германия. На нея присъстваха Стефан Йонков, търговско аташе на Република България в Мюнхен и д-р Георги Георгиев – ръководител на проекта за разработка на биоразградими ръкавици.

Ключов момент от срещата в Бавария беше сформирането на опитен международен научен екип, който ще бъде отговорен за разработката на биоразградими ръкавици. Това е стъпка напред към по-зелено бъдеще, която PPS Manufacturing поема, водена от мисията си да осигури здраве и безопасност на хората по устойчив за природата начин. Георги Петков и д-р Георгиев обсъдиха внедряването на иновативни технологии за ефективно производство на биоразградими ръкавици, които ще благоприятстват разграждането в природата на над 30 милиарда ръкавици годишно.

Тримата обсъдиха в детайли вече стартиралото уникално по рода си производство на нитрилни ръкавици в Пловдив. Георги Петков се срещна с представители на различни бизнеси и им разказа за основните характеристики и предимства на нитрилните ръкавици. Интересът от страна на бизнеса е широк и много разнообразен, тъй като нитрилните ръкавици намират приложение в сектори като медицина, стоматология, хранително вкусова промишленост и други.

PPS Manufacturing е пример за отговорен бизнес, ангажиран с мисията си да предложи на пазара висококачествени екосъобразни продукти, разработени от местни и чуждестранни учени.